Aktuelt

Artikler, rapporter, informasjon, saker og tips fra TPF

 

 Fukt i massivtretak

Resultater fra måling av byggfukt i kompakte massivtretak

 

 Grønne tak

Resultater fra et kunnskapsinnhentingsprosjekt
 

SINTEF Fagrapport nr. 9

Knut Noreng, Marius Kvalvik og Sivert Uvsløkk
Kompakte tak med luftekanaler og økt selvuttørkingsevne
 

 Prosjektrapport nr. 63

Knut Noreng og Sivert Uvsløkk
Robuste kompakte tak med luftekanaler i isolasjonssjiktet og økt selvuttørkingsevne
 

 Fukt i kompakte tak

Resultater fra en feltundersøkelse i tre faser
 

 Cool Roofing i cold climate

En selvmotsigelse eller et potansial for energisparing.
Nordic Building Physics Conference. 2011. Murphy et al.
 

 Cool Roofing i norskt klima

(Kortversjon av artikkelen over på norsk)