Informasjonsblad nr 12

Eksempler på løsninger for overgang stål sandwichelementfasade/kompakt tak