Informasjonsblad nr 13

Tak under oppføring - forholdsregler og tiltak ved bruk