Om TPF

Takprodusentenes forskningsgruppe (TPF)

Takprodusentenes forskningsgruppe (TPF) er en sammenslutning på frivillig basis av bedrifter som arbeider med taktekking på flate tak i form av produksjon og leveranse av materialer eller utførelse av tekkearbeider.
Hensikten med TPF er å dekke et behov medlemmene har for forskning ved utvikling av isolasjons- og tekkesystemer, og å utgi informasjon om riktig bruk av disse.

Følgende bedrifter er tilsluttet TPF:
 Icopal as
 Isola as
 Protan A/S
 A/S Rockwool
 Brødrene Sunde AS
 Glava AS
 Jackon AS
 Vartdal Plastindustri AS
 Takentreprenørenes Forening
 Bergknapp AS

Ca 50 medlemmer har ett kollektivt medlemskap gjennom Takentreprenørenes forening. I tillegg finnes det seks assosierte medlemmer (importører av takbelegg og leverandører av festemidler).

TPF har i mange år samarbeidet med SINTEF Byggforsk med tanke på utvikling av både produkter, systemløsninger og prøvingsmetoder samt informasjonsvirksomhet.
Både TPF og SINTEF Byggforsk har et bredt internasjonalt kontaktnett som omfatter produsenter, institutter og organisasjoner.

TPFs arbeid og prioriteringer gjøres med grunnlag i forskningsplan vedtatt av TPFs generalforsamling.